خدمات فنی تاوسگال

1. طراحی انواع دستگاه های R.O مدیکال/ صنعتی

2. راهبری و نگهداری سیستم ریورس اسمز /R.O

3. طراحی نقشه اتاق R.O به صورت اتو کد

4. نظارت بر آماده سازی اتاق R.O طبق چک لیست استاندارد تاوسگال

5. نصب و راه اندازی انواع سیستم R.O مدیکال / صنعتی

6. تفسیر آنالیز آب ورودی / تولیدی مورد نیاز سیستم R.O دیالیز

7. نگهداشت سیستم R.O دیالیز طبق اصول CM/IPM

8. باسازی و بهینه سازی انواع سیستم R.O

9. خدمات تلفنی شبانه روزی جهت رفع اشکال فنی سیستم R.O دیالیز

تاوسگال مشکلات تصفیه آب شما را با اقتصادی ترین و حرفه ای ترین راه حل خواهد نمود

aftersaleservices