کاربرد سیستم ریورس اسمز /R.O

1. کارخانجات داروسازی

2. بیمارستان ها/ مراکز دیالیز

3. کشاورزی

4. کارخاتجات آب معدنی/آشامیدنی

5. صنایع لبنیات

6. لابراتوار و آزمایشگاهی

7. صنایع الکترونیک

8. خودروسازی

9. صنایع/نفت/روغن/گاز

10. صنایع چاپ و کاغذ سازی

11. کارخانجات کاشی /سرامیک

12. صنایع غذایی/آرایشی

13. نوشابه سازی

14. تولیدات رنگ وجوهر

15. کارخانجات نساجی

16. هتل/مسافرخانه

17. لباس شوی/ خشکشویی ها

18. صنایع فولاد

19. صنایع نظامی

20. شهرداری ها